馃殮 Darmowa wysy艂ka od 400 z艂 Powy偶ej 150 z艂 kurier od 6,90 z艂 | Zap艂a膰 za 30 dni 馃捀 lub kup na raty 0% 馃摝 Odbierz zam贸wienie ZA DARMO w ka偶dym naszym punkcie!
Zapisz na li艣cie zakupowej
Stw贸rz now膮 list臋 zakupow膮

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej

Okre艣laj膮cy m.in. zasady zawierania um贸w sprzeda偶y poprzez sklep, zawieraj膮cy najwa偶niejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TRE艢CI
搂 1聽Definicje
搂 2聽Kontakt ze Sprzedawc膮
搂 3聽Wymogi techniczne
搂 4聽Zakupy w Sklepie
搂 5聽P艂atno艣ci
搂 6聽Realizacja zam贸wienia
搂 7聽Prawo odst膮pienia od umowy
搂 8聽Wyj膮tki od prawa odst膮pienia od umowy
搂 9聽Reklamacje
搂 10聽Dane osobowe
搂 11聽Zastrze偶enia
Za艂膮cznik nr 1:聽Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

搂 1 DEFINICJE

Dni robocze聽鈥 dni od poniedzia艂ku do pi膮tku za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto聽鈥 uregulowana odr臋bnym regulaminem nieodp艂atna funkcja Sklepu (us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮), dzi臋ki kt贸rej Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument聽鈥 Konsument w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
Kupuj膮cy聽- ka偶dy podmiot Kupuj膮cy w Sklepie.
Regulamin聽鈥 niniejszy regulamin.
Sklep聽- sklep internetowy Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem https://www.shop-dent.pl.
Sprzedawca聽- WOJCIECH KRZYSZTOF MADEJ, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 SHOP DENT WOJCIECH MADEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finans贸w, NIP 5272541818, nr REGON 141115076, ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa.

搂 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭

 1. Adres pocztowy: ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa
 2. Adres e-mail: bok@shop-dent.pl
 3. Telefon: 22 112 38 38

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu
  • Przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie, poza wymogami okre艣lonymi w ust. 1, niezb臋dne jest aktywne konto e-mail.

搂 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towar贸w widoczne w Sklepie s膮 ca艂kowitymi cenami za towar, w tym zawieraj膮 podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwag臋, 偶e na ca艂kowit膮 cen臋 zam贸wienia sk艂adaj膮 si臋 wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, je艣li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar nale偶y doda膰 do koszyka w Sklepie.
 4. Nast臋pnie Kupuj膮cy wybiera z dost臋pnych w Sklepie: spos贸b dostawy towaru oraz metod臋 p艂atno艣ci za zam贸wienie, a tak偶e podaje dane niezb臋dne do zrealizowania z艂o偶onego zam贸wienia.
 5. Zam贸wienie zostaje z艂o偶one w momencie potwierdzenia jego tre艣ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj膮cego.
 6. Z艂o偶enie zam贸wienia jest to偶same z zawarciem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮.
 7. Sprzedawca przeka偶e Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda偶y na trwa艂ym no艣niku najp贸藕niej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupuj膮cy mo偶e zarejestrowa膰 si臋 w Sklepie lub dokonywa膰 zakup贸w bez rejestracji (w obu przypadkach klient otrzymuje Konto, jednak zakup bez rejestracji nie generuje loginu i has艂a).聽Konto jest tworzone, aby realizowa膰 zam贸wienia - jest to wym贸g techniczny, wymagany do obs艂ugi zam贸wienia jak i do p贸藕niejszych operacji posprzeda偶owych (w celach wykonywania zwrot贸w/reklamacji).
re

搂 5 P艁ATNO艢CI

 1. Za z艂o偶one zam贸wienie mo偶na zap艂aci膰, w zale偶no艣ci od wyboru Kupuj膮cego:
  1. Za po艣rednictwem platformy p艂atniczej:
   • PayU
  2. Za pobraniem, tj. got贸wk膮 w momencie dostarczenia towaru do Kupuj膮cego.
  3. W przypadku wybrania przez Kupuj膮cego p艂atno艣ci z g贸ry, za zam贸wienie nale偶y zap艂aci膰 w terminie聽7 Dni kalendarzowych od z艂o偶enia zam贸wienia.
 2. Sprzedawca informuje, 偶e w przypadku niekt贸rych metod p艂atno艣ci, ze wzgl臋du na ich specyfik臋, op艂acenie zam贸wienia t膮 metod膮 jest mo偶liwe wy艂膮cznie bezpo艣rednio po z艂o偶eniu zam贸wienia.

搂 6 REALIZACJA ZAM脫WIENIA

 1. Sprzedawca jest obowi膮zany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zam贸wienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 z g贸ry za zam贸wienie, Sprzedawca przyst膮pi do realizacji zam贸wienia po jego op艂aceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zam贸wienia Kupuj膮cy zakupi艂 towary o r贸偶nym terminie realizacji, zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie w艂a艣ciwym dla towaru o najd艂u偶szym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wy艂膮cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane s膮 w zale偶no艣ci od tego jak膮 metod臋 dostawy wybra艂 Kupuj膮cy:
  1. Za po艣rednictwem firmy kurierskiej
  2. Za po艣rednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomat贸w InPost

搂 7 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu, z zastrze偶eniem 搂 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:
  1. W kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta wesz艂a w posiadanie tego towaru.
  2. W kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta, wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno.
 3. Aby Konsument m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub informacja przekazana poczt膮 elektroniczn膮 na adres zwroty@shop-dent.pl).
 4. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy wystarczy, 偶e Konsument wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.聽

  SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst膮pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.
 7. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie, w ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Dzia艂 Reklamacji Shop Dent, Reklamacji Shop-Dent, ul. Jana Kazimierza 25B/lok. U3, 01-248 Warszawa., niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument ode艣le towar przed up艂ywem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je艣li towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮 Konsument r贸wnie偶 b臋dzie musia艂 ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w. O szacowanej wysoko艣ci tych koszt贸w Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk艂adania zam贸wienia.

搂 8 WYJ膭TKI OD PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia.
  3. W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.
  4. W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
  5. W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.
  7. W kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
  8. O dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 2. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje podmiotowi innemu ni偶 Konsument.

搂 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wyst膮pienia wady towaru Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym r臋kojmi lub gwarancji, o ile gwarancja zosta艂a udzielona.
 2. Korzystaj膮c z r臋kojmi Kupuj膮cy mo偶e, na zasadach oraz w terminach okre艣lonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy
  3. 呕膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad
  4. 呕膮da膰 usuni臋cia wady
 3. Sprzedawca prosi o sk艂adanie reklamacji na podstawie r臋kojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 4. Je艣li oka偶e si臋, 偶e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Shop Dent, Warsaw Distribution Center,聽hala D,聽dok D8 i D9,聽ul. Szyszkowa 35/37,聽02-285 Warszawa .
 5. Je艣li na towar zosta艂a udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a tak偶e o jej warunkach, jest dost臋pna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotycz膮ce dzia艂ania Sklepu nale偶y kierowa膰 na adres e-mail wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋 nast膮pi w terminie do 14 dni.聽
 8. Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta (z dnia 30 maja 2014 r.) klient mo偶e za偶膮da膰 zwrotu 艣rodk贸w poniesionych za transport reklamowanego towaru w wysoko艣ci najta艅szego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawc臋."


 9. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃
 10. W przypadku, gdy post臋powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
   1. mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsument贸w;
   4. internetowej platformy ODR dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

   搂 10 DANE OSOBOWE

   1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych 鈥 znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie Polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
   2. Celem przetwarzania danych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋, podanych przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zam贸wie艅. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
    • umowa sprzeda偶y lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    • ci膮偶膮cy na Sprzedawcy obowi膮zek prawny zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
    • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3. Podanie danych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do zawarcia umowy sprzeda偶y. Niepodanie danych uniemo偶liwi zawarcie umowy sprzeda偶y w Sklepie.
   4. Dane Kupuj膮cego podane w zwi膮zku z zakupami w Sklepie b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
    1. przestanie obowi膮zywa膰 umowa sprzeda偶y zawarta mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮;
    2. na Sprzedawcy przestanie ci膮偶y膰 obowi膮zek prawny, zobowi膮zuj膮cy go do przetwarzania danych Kupuj膮cego;
    3. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Kupuj膮cego lub Sprzedawc臋, zwi膮zanych z umow膮 sprzeda偶y zawart膮 przez Sklep;
    4. zostanie przyj臋ty sprzeciw Kupuj膮cego wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Sprzedawcy
    鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast膮pi najp贸藕niej.
   5. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo 偶膮dania:
    1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
    2. ich sprostowania,
    3. usuni臋cia danych osobowych (i zablokowania konta);聽
    4. ograniczenia przetwarzania,
    5. przeniesienia danych do innego administratora
     a tak偶e prawo:
    6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Kupuj膮cego 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
   6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj膮cy powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 przy wykorzystaniu danych z 搂 2 Regulaminu.
   7. W przypadku gdy Kupuj膮cy uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

  搂 11 ZASTRZE呕ENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
  2. Ka偶dorazowo sk艂adane w Sklepie zam贸wienie stanowi odr臋bn膮 umow臋 sprzeda偶y i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zam贸wienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj膮cym nieb臋d膮cym Konsumentem s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie wy艂膮cza lub w 偶adnym stopniu nie ogranicza uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.  Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

  Poni偶ej znajduje si臋 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, z kt贸rego Konsument mo偶e, ale nie musi skorzysta膰:聽  WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY Pobierz
  (formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

  Regulamin konta

  Regulamin konta w sklepie Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej

  SPIS TRE艢CI
  搂 1聽Definicje
  搂 2聽Kontakt ze Sprzedawc膮
  搂 3聽Wymogi techniczne
  搂 4聽Konto
  搂 5聽Reklamacje
  搂 6聽Dane osobowe聽
  搂 7聽Zastrze偶enia

  搂 1 DEFINICJE

  Konto聽鈥 uregulowana w niniejszym regulaminie nieodp艂atna funkcja Sklepu (us艂uga), dzi臋ki kt贸rej Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Kupuj膮cy聽- ka偶dy podmiot Kupuj膮cy w Sklepie.聽
  Sklep聽鈥 sklep internetowy Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem https://www.shop-dent.pl
  Sprzedawca聽- przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 SHOP DENT WOJCIECH MADEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finans贸w, NIP 5272541818, nr REGON 141115076, ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa.聽

  搂 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭

  1. Adres pocztowy: ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa
  2. Adres e-mail: bok@shop-dent.pl
  3. Telefon: 22 112 38 38

  搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawid艂owego funkcjonowania i za艂o偶enia Konta potrzebne jest:
   • Aktywne konto e-mail
   • Urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu
   • Przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript i pliki cookies

  搂 4 KONTO

  1. Za艂o偶enie Konta jest ca艂kowicie dobrowolne i zale偶ne od woli Kupuj膮cego.
  2. Konto daje Kupuj膮cemu dodatkowe mo偶liwo艣ci, takie jak: przegl膮danie historii zam贸wie艅 z艂o偶onych przez Kupuj膮cego w Sklepie, sprawdzenie statusu zam贸wienia czy samodzielna edycja danych Kupuj膮cego.
  3. W celu za艂o偶enia Konta nale偶y wype艂ni膰 stosowny formularz w Sklepie.
  4. W momencie za艂o偶enia Konta zawierana jest na czas nieokre艣lony pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮 umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  5. Kupuj膮cy mo偶e bez ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z Konta.
  6. W celu dokonania rezygnacji z Konta nale偶y wys艂a膰 swoj膮 rezygnacj臋 do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@shop-dent.pl, czego skutkiem b臋dzie niezw艂oczne usuni臋cie Konta oraz rozwi膮zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  搂 5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotycz膮ce funkcjonowania Konta nale偶y kierowa膰 na adres e-mail bok@shop-dent.pl.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋 nast膮pi w terminie do 14 dni.聽

   POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃
  3. W przypadku gdy post臋powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Internetowej platformy ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  搂 6 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupuj膮cego przetwarzane s膮 na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami okre艣lonymi w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych przez Sprzedawc臋 zawiera polityka prywatno艣ci zamieszczona w Sklepie.

  搂 7 ZASTRZE呕ENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w j臋zyku polskim.
  3. W przypadku zaistnienia wa偶nych przyczyn, o kt贸rych mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
  4. Wa偶nymi przyczynami, o kt贸rych mowa w ust. 3 s膮:
   1. konieczno艣膰 dostosowania Sklepu do przepis贸w prawa maj膮cych zastosowanie do dzia艂alno艣ci Sklepu
   2. poprawa bezpiecze艅stwa 艣wiadczonej us艂ugi
   3. zmiana funkcjonalno艣ci Konta wymagaj膮ca modyfikacji regulaminu Konta.
  5. Kupuj膮cy zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w 偶ycie za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail wys艂anej na przypisany do Konta adres.
  6. W przypadku gdy Kupuj膮cy nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋 poprzez wys艂anie odpowiedniej wiadomo艣ci na adres e-mail Sprzedawcy bok@shop-dent.pl, czego skutkiem b臋dzie rozwi膮zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwil膮 wej艣cia w 偶ycie planowanej zmiany lub wcze艣niej, je艣li Kupuj膮cy zg艂osi takie 偶膮danie.
  7. W sytuacji gdy Kupuj膮cy nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wej艣cia jej w 偶ycie przyjmuje si臋, 偶e akceptuje j膮, co nie stanowi 偶adnej przeszkody do rozwi膮zania umowy w przysz艂o艣ci.
  8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj膮cym nie b臋d膮cym Konsumentem s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
  9. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie wy艂膮cza lub w 偶adnym stopniu nie ogranicza uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

  Regulamin newslettera

  sklepu Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej

  搂 1 DEFINICJE

  Newsletter聽鈥 nieodp艂atnie 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 us艂uga, dzi臋ki kt贸rej Us艂ugobiorca mo偶e otrzymywa膰 od Us艂ugodawcy drog膮 elektroniczn膮 uprzednio zam贸wione wiadomo艣ci dotycz膮ce Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowo艣ciach w Sklepie.聽
  Sklep聽鈥 sklep internetowy Shop-dent.pl - Sklep Warszawa Artyku艂y do higieny jamy ustnej prowadzony przez Us艂ugodawc臋 pod adresem https://www.shop-dent.pl
  Us艂ugodawca聽- przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 SHOP DENT WOJCIECH MADEJ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finans贸w, NIP 5272541818, nr REGON 141115076, ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa.
  Us艂ugobiorca聽- ka偶dy podmiot korzystaj膮cy z us艂ugi Newsletter.聽

  搂 2 Newsletter

  1. Us艂ugobiorca mo偶e dobrowolnie skorzysta膰 z us艂ugi Newsletter.
  2. Dla skorzystania z us艂ugi Newsletter niezb臋dne jest urz膮dzenie z przegl膮dark膮 internetow膮 w najnowszej wersji, obs艂uguj膮c膮 JavaScript oraz pliki cookies, z dost臋pem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
  3. Wiadomo艣ci e-mail wysy艂ane w ramach tej us艂ugi wysy艂ane b臋d膮 na adres e-mail podany przez Us艂ugobiorc臋 w momencie zapisywania si臋 do Newslettera.
  4. Us艂ugobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania si臋 do us艂ugi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie sw贸j adres e-mail, na kt贸ry chce otrzymywa膰 wiadomo艣ci przesy艂ane w ramach Newslettera. Nast臋pnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Us艂ugodawca wy艣le Us艂ugobiorcy wiadomo艣膰 weryfikuj膮c膮 adres e-mail, w kt贸rej znajdzie si臋 link do potwierdzenia przez Us艂ugobiorc臋 woli zapisania si臋 do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Us艂ugobiorc臋 woli zapisania si臋 do Newslettera zostaje zawarta umowa o 艣wiadczenie us艂ugi, a Us艂ugodawca rozpocznie jej 艣wiadczenie na rzecz Us艂ugobiorcy.
  5. W wiadomo艣ciach wysy艂anych w ramach Newslettera b臋dzie znajdowa膰 si臋 informacja o mo偶liwo艣ci wypisania si臋 z niego, a tak偶e link do wypisania si臋.
  6. Us艂ugobiorca mo偶e wypisa膰 si臋 z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w, w ka偶dym momencie, korzystaj膮c z opcji, o kt贸rej mowa w ust. 5 lub wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail Us艂ugodawcy:聽bok@shop-dent.pl.
  7. Skorzystanie przez Us艂ugobiorc臋 z linka do wypisania si臋 z Newslettera lub wys艂anie wiadomo艣ci z 偶膮daniem wypisania z Newslettera b臋dzie skutkowa膰 niezw艂ocznym rozwi膮zaniem umowy w zakresie 艣wiadczenia tej us艂ugi.

  搂 3 Reklamacje

  1. Zg艂oszenia reklamacyjne dotycz膮ce Newslettera nale偶y zg艂asza膰 Us艂ugodawcy na adres e-mail:聽bok@shop-dent.pl.
  2. Us艂ugodawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego.

  搂 4 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us艂ugobiorc臋 podczas korzystania z Newslettera jest Us艂ugodawca.
  2. Dane osobowe Us艂ugobiorcy przetwarzane s膮 na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami okre艣lonymi w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych przez Sprzedawc臋 zawiera polityka prywatno艣ci zamieszczona w Sklepie.

  搂 5 Postanowienia ko艅cowe

  1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z wa偶nych przyczyn. Jako wa偶n膮 przyczyn臋 rozumie si臋 konieczno艣膰 zmiany regulaminu spowodowan膮 modernizacj膮 us艂ugi Newsletter lub zmian膮 przepis贸w prawa, maj膮c膮 wp艂yw na 艣wiadczenie us艂ugi przez Us艂ugodawc臋.
  2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wys艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w momencie zapisywania si臋 do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w 偶ycie.
  3. W przypadku gdy Us艂ugobiorca nie sprzeciwi si臋 planowanym zmianom do chwili wej艣cia ich w 偶ycie, przyjmuje si臋, 偶e akceptuje je.
  4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Us艂ugobiorca powinien wys艂a膰 informacj臋 o tym na adres e-mail Us艂ugodawcy:聽bok@shop-dent.pl, co b臋dzie skutkowa膰 rozwi膮zaniem umowy o 艣wiadczenie us艂ugi z chwil膮 wej艣cia w 偶ycie planowanych zmian.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym.

  NUMER BDO: 000147014

  pixel